………………………………………………………………..

 

ΕΝΤΥΠΟ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΓΟΝΕΑ

………………………………………………………………..

Με την ποίηση πολεμάμε τον ρατσισμό

Η 21η Μαρτίου έχει οριστεί ως Διεθνής Ημέρα για την εξάλειψη των φυλετικών διακρίσεων και του ρατσισμού. Ταυτόχρονα έχει οριστεί και ως Ημέρα Ποίησης. Στα πλαίσια αυτά μαθητές της ΣΤ΄ τάξης έγραψαν ένα ποίημα με τίτλο “Μην είσαι ρατσιστής” και το μελοποίησαν.

 


Created with flickr slideshow.

………………………………………………………………..

Ανακύκλωση  

Οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί του Σχολείου μας φροντίζουν το περιβάλλον!

Στο χώρο του Σχολείου έχουν τοποθετηθεί κάδοι ανακύκλωσης μικρών ηλεκτρικών συσκευών, μπαταριών, πλαστικών μπουκαλιών και χαρτιού.

Ελάτε να γίνουμε πολλοί στην προσπάθειά μας αυτή.

Απευθυνθείτε στους υπεύθυνους μαθητές για περισσότερες πληροφορίες.

Όλοι μαζί μπορούμε!!!

…………………………………………………………………………………………………..

Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης

       Σχολικές Συμπράξεις    

        Comenius 2012-2014

                       

Το Σχολείο μας συμμετέχει στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Comenius με τίτλο “Europe with our voice” – “Η Ευρώπη με τη δική μας φωνή” και συνεργάζεται με έξι σχολεία: Ισπανίας (Cordoba), Ιταλίας (Taranto), Ουγγαρίας ( Szengen), Πολωνίας (Elblag), Ρουμανίας (Braila) και Τουρκίας (Hatay).

Επισκεφθείτε το blog το Προγράμματος:

http://europewithourvoicegreece.blogspot.gr/

 

…………………………………………………………………

 

 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» του ΕΣΠΑ 2007-2013

Πράξεις: «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ: Ένταξη ευάλωτων κοινωνικών ομάδων (ΕΚΟ) στα Δημοτικά Σχολεία»

Άξονες Προτεραιότητας 1, 2 & 3 

ως υποψήφιες για ένταξη στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» του ΕΣΠΑ 2014-2020 με τίτλο

«Ένταξη Ευάλωτων Κοινωνικών Ομάδων (ΕΚΟ) στα Δημοτικά Σχολεία ? Τάξεις Υποδοχής»

Άξονες Προτεραιότητας 6, 8 & 9  

 

 

 

 «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ Η/ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ» ΣΤΟΥΣ ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1, 2 & 3 (MIS 520707, 485613, 485614)ΤΟΥ Ε.Π. «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ»  ως έργα υποψήφια για ένταξη στο ΕΣΠΑ 2014-2020 

 

 

 «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (ΣΧΟΛΕΙΟ 21ΟΥ  ΑΙΩΝΑ) – Η ΜΕΤΑΒΑΣΗ: ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗ ΕΚΟ ΣΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ» ΣΤΟΥΣ ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1, 2 & 3 ΤΟΥ Ε.Π. «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΤΟΥ ΕΣΠΑ 

 

 

 «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ Η/ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ» ΣΤΟΥΣ ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1, 2 & 3 ΤΟΥ Ε.Π. «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» TOY ΕΣΠΑ  

 

 

 

 

 «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΡΩΝ ΕΞΑΤΟΠΟΙΚΕΥΜΕΝΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ Η/ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΓΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΤΟΥΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ – ΑΠ1,2, 3» ΤΟΥ Ε.Π. «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ»,  ΕΣΠΑ 2007-2013 

 

 

ΠΡΑΞΗ:  «Εξειδικευμένη Εκπαιδευτική Υποστήριξη για την Ένταξη Μαθητών με Αναπηρία ή/και Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες» του Άξονα Προτεραιότητας 4 «Ανθρώπινοι Πόροι και Κοινωνική Συνοχή – ΕΚΤ» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανατολική Μακεδονία Θράκη 2014-2020»

 

 

ΠΡΑΞΗ:  «Εξειδικευμένη Εκπαιδευτική Υποστήριξη για την Ένταξη Μαθητών με Αναπηρία ή/και Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες για το σχολικό έτος 2015-2016» του Άξονα Προτεραιότητας 4  του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανατολική Μακεδονία Θράκη 2014-2020»

 

 

…………………………………………………………………

 Πράξεις ΕΣΠΑ 2014-2020

Σχολικό έτος 2016-2017